Ostuinfo

Üldised tellimistingimused kehtivad Fit Mode OÜ (edaspidi nimetatud FitMode) internetikodulehel www.fitmode.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) sporditoidu ja tarvikute tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja FitMode vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, e-poe hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1. Toodete tellimise kord

1.1. Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end FitMode internetikeskkonna kasutajaks.
1.2. Registreerimise puhul saadab FitMode Tellijale tema poolt määratud e-posti aadressile kirja juhistega kasutajakonto aktiveerimiseks.
1.3. Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda FitMode internetikeskkonda ning esitada tellimusi.
1.4. Tellija valib soovitud tooted, määrab iga toote kohta nõutud parameetrid kui on, tasumise ning kohaletoimetamise viisi ning kinnitab tellimuse.
1.5. Tellitud toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
1.6. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda maksekorraldusega.
1.7. Tellimus jõustub peale tellitud toodete eest tasutud summa laekumist FitMode pangakontole. Tellimuse jõustumisest teavitab FitMode tellijat e-posti vahendusel.
1.8. Tellitud tooted toimetab FitMode Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas pakiautomaadi kaudu, kulleriga või kliendil on võimalik tulla kaubale järgi ise Tallinna poodi.
1.9 Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Smartpost pakiautomaat 3,00 eurot; SmartKULLER 4,50 eurot).

2. Tellija õigused

2.1. Tellijal on õigus tellida tooted e-poes FitMode poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
2.2. Tellijale saadetav kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama FitMode poolt fikseeritud tingimustele.
2.3. Tellijal on õigus esitada toodete tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone FitMode aadressil Pärnu mnt. 105, 11312, Tallinn või e-posti aadressi info(ät)fitmode.ee 30 päeva jooksul saadetise kätte saamisest.
2.4. Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni saadetise kätte saamisele järgneva 14 päeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse FitMode aadressile Pärnu mnt. 105, 11312, Tallinn või e-posti aadressile info(ät)fitmode.ee. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja valdaja kuhu raha kanda. Sularaha tagasimakseid FitMode ei teosta. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. FitMode tagastab Tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa v.a saatmise kulud hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisteate ja toodete saamisest. Tagastamiskulud tasub Tellija. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata. Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

3. Tellija kohustused

3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed - ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr., krt. nr., postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon Eestis ning e-posti aadress. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditeenindusega.
3.2. Juhul, kui Tellija ja saadetise saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.
3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri FitMode tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab FitMode Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid. Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitte leidmisel vastutab kauba hilinemise eest Tellija.
3.4. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus antud tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. FitMode õigused

4.1. Juhul, kui Tellija ei täida antud tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri FitMode tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast saadetise saatmist.

5. FitMode kohustused

5.1. FitMode kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse tellimuse.
5.2. FitMode kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
5.3. FitMode kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

6. Garantii

6.1. FitMode vahendab müüdud toodetele tootjate garantiid.
6.2. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult meil poolt müüdud toodetele.
6.3. Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele.
6.4. Garantiivahetust teostatakse meie esinduses. Klient toimetab toode originaalpakendis esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.
6.5. Kui toodete remontimine garantiiajal osutub võimatuks või selle müümine on lõppenud, asendab FitMode garantiikorras samaväärse või paremaga.
6.6. GARANTII ALLA EI KUULU
6.6.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või toodete sisemusse sattunud mitte ettenähtud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt. 
6.6.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
6.6.3. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)
6.7. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult. Enne toote garantiisse toimetamist palume eelnevalt saata kirja aadressile info(ät)fitmode.ee.

7. Hinnad

7.1. Kõik fitmode.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
7.2 FitMode jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Fit Mode OÜ